AKTUÁLNĚ: Investor to vzdal a úřad 6. 4. 2020zastavil řízení EIA! Záměr malešického kontjnerového překladiště se odkládá na neurčito! Více na stránce [Co se děje & Kontakt].

Víte, že unitř Prahy se má stavět kontejnerové překladiště?

Až 300 kamionů denně má jezdit v blízkosti obytné zástavby, dětského sportoviště a památkově chráněné zóny. Kamiony mají přijíždět a odjíždět přes Průmyslovou ulici, která je již dnes přetížená. A to vše kvůli dálkové překládce zboží, která většinou nesouvisí s Prahou - kontejnery se přivezou, přeloží z vlaku na kamion nebo z vlaku na vlak, a pak zase odvezou pryč.

My s takovou stavbou nesouhlasíme!

Zorganizovali jsme proto petici, která má přimět zastupitele, aby stavbě překladiště zamezili. Praha 9, 10 i 14 s překladištěm dlouhodobě nesouhlasí. Dosavadní snažení nebylo ale dokonale úspěšné. Text petice najdete níže.

Petiční akce probíhala ode Dne Země do konce května 2017. Ačkoli jsme aktivně petici inzerovali především v Malešicích, podepisovalo se spontánně i mnoho lidí z jiných částí Prahy - překladiště by totiž ovlivnilo i jejich život.

Nasbírali jsme celkem 1866 vlastnoručních podpisů!

Chcete vědět víc?

Přečtěte si vše o dosavadních plánech překladiště a o tom, proč to není dobrý nápad.

Kontaktujte nás a dejte si zasílat novinky z Malešic.

Dejte nám "Like" níže na stránce nebo navštivte naši facebookovou stránku.

Text petice„NE překladišti Malešice!“

My, níže podepsaní občané, zásadně nesouhlasíme s plánovanou stavbou kontejnerového překladiště -
terminálu Malešice. Realizací této stavby hrozí, že se naše čtvrť vrátí o desetiletí zpátky a bude nevratně zničen
její rozvojový potenciál. Překladiště by významně zhoršilo kvalitu života nás místních obyvatel, zatížilo okolní životní prostředí a zhoršilo dopravní situaci v celé širší oblasti Prahy. Navíc má sloužit především dálkové přepravě, která vůbec nesouvisí s obslužností Prahy, a její umístění uvnitř města proto nedává smysl.

V souvislosti s tímto záměrem voláme po lepší informovanosti občanů a prohloubení dialogu mezi
reprezentacemi radnic a obyvateli v záležitostech dotýkajících se možného budoucího rozvoje Malešic.
Žádáme o koncepční přístup v dlouhodobém horizontu k celé čtvrti a městské části jako celku.

Členky a členy zastupitelstva městské části Praha 10 touto peticí vyzýváme:

  • k vypracování a podání takové změny územního plánu hlavního města Prahy, která bude odrážet potenciál Malešic jako čtvrti k bydlení a zamezí záměru kontejnerového překladiště
  • k odpovědnému přístupu k rozvoji naší čtvrti v rámci budoucího projednání připravovaného Metropolitního územního plánu, tak aby nebyla komerční či rezidenční zástavba prosazována na úkor kvality života stávajících obyvatel

Členky a členy zastupitelstva Hlavního města Prahy touto peticí vyzýváme:

  • k takové aktualizaci územního plánu, Územně analytických podkladů a Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, která bude odrážet potenciál Malešic jako čtvrti k bydlení a zamezí záměru kontejnerového překladiště
  • k odpovědnému přístupu k naší i okolním čtvrtím v rámci budoucího projednání připravovaného Metropolitního územního plánu, tak aby významné průmyslové a technologické záměry byly odkláněny na periferii hlavního města mimo obydlená sídla

Petiční výbor ve složení:

  • Miroslav Svoboda, Bacháčkova 176/14, Praha 10-Malešice, 108 00
  • Monika Pavlíčková, Ungarova 677/2, Praha 10-Malešice, 108 00
  • Aleš Zíta, Niederleho 541/4, Praha 10-Malešice, 108 00
  • Tomáš Klouček, Rektorská 22, Praha 10-Malešice, 108 00